האימון היומי 6.11.16

November 6, 2016

האימון היומי 6.11.16 קרוספיט ראשון סיטי

אימוני קרוספיט במרכז ראשון לציון

SKILL/STRENGTH:

plank for time

 

4 rounds of:

-1min max: russain kb swing

-1min max: box jump

-1min max: air squat 

-1min max: du

-1min max: rest

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

September 23, 2019

September 22, 2019

September 15, 2019

September 14, 2019

September 10, 2019

September 9, 2019

September 8, 2019

September 8, 2019

August 26, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic