האימון היומי 16.10.16

October 16, 2016

האימון היומי 16.10.16 קרוספיט ראשון סיטי

אימוני קרוספיט במרכז ראשון לציון

SKILL/STRENGTH:

5 ROUNDS FOR QUALITY
-5 Double KB Russian Swings
-5 Double KB Front Squats
-5 Double KB Push Jerks

 

21MIN EMOM:

Min 1: 10 DEAD LIFT
Min 2: 10 HSPU
Min 3: 50 DU

 


 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

September 23, 2019

September 22, 2019

September 15, 2019

September 14, 2019

September 10, 2019

September 9, 2019

September 8, 2019

September 8, 2019

August 26, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic