האימון היומי 11.1.16

January 11, 2016

האימון היומי 11.1.16 קרוספיט ראשון סיטי

אימוני קרוספיט במרכז ראשון לציון

 

SKILL:
rope climb

16min AMRAP:
-1 rope climb 

-2 wall climb 

-3 front squat 60/40 

 

 

 


 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

September 23, 2019

September 22, 2019

September 15, 2019

September 14, 2019

September 10, 2019

September 9, 2019

September 8, 2019

September 8, 2019

August 26, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic