האימון היומי 15.6.16

June 15, 2016

האימון היומי 15.6.16 קרוספיט ראשון סיטי

אימוני קרוספיט במרכז ראשון לציון

 

STRENGTH: 

FRONT SQUAT 

5x7 75%

METCON -  12MIN EMOM:

-10 V-UPS

-7 BURPEES

 

TABATA:

-PLANK 20/10

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

September 23, 2019

September 22, 2019

September 15, 2019

September 14, 2019

September 10, 2019

September 9, 2019

September 8, 2019

September 8, 2019

August 26, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic