האימון היומי 10.4.16

April 10, 2016

האימון היומי 10.4.16 קרוספיט ראשון סיטי

אימוני קרוספיט במרכז ראשון לציון

 

STRENGTH:

EMOM 10MIM:

10 DEADLIFT 100/70

METCON - 15MIN AMRAP:

-15 FRONT RECK LUNGES 40/25

-10 BURPEE PULL UP

-5 RING DIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 24, 2019

September 23, 2019

September 22, 2019

September 15, 2019

September 14, 2019

September 10, 2019

September 9, 2019

September 8, 2019

September 8, 2019

August 26, 2019

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic