מחירון

מנוי שנתי -   330 ש"ח / חודש         מצטרפים חדשים - חודש התנסות - 330 ש"ח 

חצי שנתי -    350 ש"ח / חודש 

3 חודשים -   380 ש"ח / חודש

חודש בודד -  400 ש"ח 

כרטיסיה(10 כניסות) - 500 ש"ח

סדנת יסודות

סדנת יסודות קבוצתית(בסיסית) - מתנה !   

סדנת יסודות אישית(מתקדמת) - 5 מפגשים אישיים(אחד על אחד) - 500 ש"ח

 

*מותנה בהצטרפות למועדון.