"מסע של אלף קילומטרים מתחיל בצעד אחד."
                                                          – לאו דזה